Ubezpieczenie od operacji chirurgicznej – kto może z niego skorzystać?

Pobyt w szpitalu i konieczność poddania się operacji chirurgicznej to zdarzenia, które mogą spotkać każdego, w najmniej oczekiwanym czasie. Często pobyt w szpitalu i rekonwalescencja po operacji wiążą się też z dodatkowymi wydatkami, co zwiększa dyskomfort i stres. Długi okres hospitalizacji i powrotu do zdrowia wiąże się również najczęściej ze zmniejszeniem dochodów z tytułu pracy zarobkowej. Z pomocą przychodzi coraz bardziej popularny produkt na rynku ubezpieczeń – ubezpieczenie od operacji chirurgicznej.

Ubezpieczenie od operacji – na czym polega?

Ubezpieczenie od operacji chirurgicznej i związanego z nią pobytu w szpitalu to polisa dedykowana takim właśnie zdarzeniom losowym. Zależnie od wysokości składki i warunków określonych w umowie ubezpieczonemu przysługuje odszkodowanie określonej wysokości za poddanie się zabiegowi chirurgicznemu w szpitalu oraz świadczenie pieniężne za każdy dzień spędzony w szpitalu po operacji. Ten ostatni ekwiwalent może wynosić od 100 do nawet 500 złotych dziennie, zależnie od wysokości składki i warunków podanych w umowie.

Otrzymane pieniądze ubezpieczony można wydać na dowolny cel, niekoniecznie związany z opieką medyczną i leczeniem. Zazwyczaj jednak środki finansowe przeznaczane są na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji. Pamiętajmy przy tym, że konieczność poddania się operacji i dłuższy pobyt w szpitalu oznacza czasową niezdolność do pracy, co przekłada się nieraz na problemy z dopięciem domowego budżetu.

Ubezpieczenie od operacji – kto może z niego korzystać?

Ubezpieczenie od operacji chirurgicznej to oferta skierowana do każdego, kto chciałby dodatkowo zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę przed finansowymi skutkami czasowej absencji w pracy oraz koniecznych wydatków w czasie hospitalizacji i powrotu do zdrowia.

Wykupując polisę oferującą ubezpieczenie od operacji, warto dokładnie przeczytać, jakie zbiegi obejmuje ubezpieczenie. Zazwyczaj są to zabiegi chirurgiczne wykonywane w przypadku zawału serca, udaru mózgu i chorób nowotworowych. Dodatkowo ubezpieczyciel może oferować  ubezpieczenie od operacji związanej z koniecznością wymiany zastawki serca, założenia bypassów, przeszczepu narządów wewnętrznych, operacji na otwartym sercu oraz operacji okulistycznych. Dodatkową opcją jest ubezpieczenie od całkowitego lub częściowego kalectwa w wyniku powikłań po operacji oraz od śmierci.

Ubezpieczenie od operacji i ubezpieczenie za pobyt w szpitalu – czy to to samo?

Ubezpieczenie od operacji chirurgicznej obejmuje także zazwyczaj pobyt w szpitalu, zarówno przed operacją, jak i po niej.

Ubezpieczenie za pobyt w szpitalu oznacza świadczenie pieniężne w wysokości kilkuset złotych za każdy dzień spędzony w placówce szpitalnej. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe podwajają dzienną stawkę świadczenia, jeśli hospitalizacja obejmuje pobyt na oddziale intensywnej terapii. Tego rodzaju świadczenie jest bardzo przydatne zarówno dla osób pracujących na umowę zlecenie, jak i dla tych zatrudnionych na umowę o pracę. W przypadku tych pierwszych pokrywa w części koszty leczenia i przebywania w szpitalu, w przypadku tych drugich – zapewnia dodatek do pensji. Niektóre polisy oferujące ubezpieczenie od operacji dają też możliwość otrzymania ekwiwalentu miesięcznej pensji, co stanowi istotne zabezpieczenie w przypadku osób, których wynagrodzenie ulega znacznemu obniżeniu z powodu długotrwałego zwolnienia lekarskiego. Można także ubezpieczyć się na wypadek niezdolności do pracy w wyniku operacji. Warto dokładnie rozważyć możliwe scenariusze i porównać oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe polisy, tak by wybrać produkt najlepiej dostosowany do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Portal-zdrowia.pl

Learn More →