Fundacja Kupiec promuje „zdrową radość życia”

W związku z podejmowanymi i szeroko zakrojonymi działaniami CSR, marka Kupiec powołała do życia Fundację, której głównym celem statutowym jest promocja zdrowego odżywiania oraz stylu życia. Jego realizacji mają służyć tematyczne projekty, które będą angażować wszystkie grupy społeczne i wiekowe – od najmłodszych po seniorów.

Marka Kupiec od zawsze kierowała się szeroko rozumianymi zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. To one przesądziły o takim, a nie innym profilu działalności, asortymencie i kierunku jej rozwoju. Choć do tej pory firma podejmowała prozdrowotne inicjatywy głównie w regionie, wśród lokalnej społeczności, teraz zdecydowała się rozwinąć działalności na całą Polskę. Z uwagi na ambitne plany przedsiębiorstwa zrodził się pomysł powstania Fundacji Kupiec, która miałaby kompleksowo realizować założone cele. Na czele Fundacji stanęła Joanna Darul, która jako Prezes, wraz z Zarządem Fundacji, będzie ją reprezentować i kierować jej działalnością. W Radzie Fundacji, która zajmie  nadzorem i wdrażaniem zadań zasiądą Marek Darul, jako jej Przewodniczący.

– Fundacja Kupiec w sposób szczególny i bardzo aktywny ma realizować wszystkie swoje cele. Głównym jest promocja zdrowego odżywiania i stylu życia, poprzez kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz  postaw prozdrowotnych. Fundacja zamierza je realizować zachęcając do aktywnego wypoczynku, organizując warsztaty kulinarne i tematyczne eventy, czy biorąc czynny udział we wspieraniu działań podnoszących kwalifikacje pracowników oświaty – mówi Joanna Darul.

Wiemy, że podstawą budowania społecznej świadomości jest edukacja – wieloaspektowa oraz skierowana do różnych grup wiekowych i społecznych, dlatego nasze starania będą zakrojone szeroko i długofalowo – dodaje Prezes Fundacji.

Najważniejszą wartością, która określa charakter planowanych przedsięwzięć Fundacji jest „zdrowa radość życia”. Pomysłodawcy inicjatywy w każdym swym działaniu chcą podkreślać, że zdrowy styl życia nie tylko wpływa na szczęśliwą przyszłość, ale czyni taką także naszą teraźniejszość.

Wierzymy, że kształtowanie zdrowych nawyków jest to możliwe, wiemy, że jest potrzebne i mamy na to wiele pomysłów. Chcemy kontynuować program „Zdrowie – nietrudne” i docierać do kolejnych szkół podstawowych, chcemy również motywować do dbałości o siebie ludzi starszych oraz włączać do współpracy różne inne podmioty w celu zwiększenia skali akcji – wylicza Przewodniczący rady Fundacji, Marek Darul.

Fundacja skupia się właśnie na realizacji najbliższych projektów – organizacji dużej imprezy sportowej oraz wydaniu eksperckiej książki promującej wysokiej jakości polskie produkty. – Sukces programu edukacyjnego realizowanego w mijającym roku szkolnym na pewno bardzo nas ośmielił i dodał wiary w powodzenie podobnych przedsięwzięć. Pewne jest, że we wrześniu ruszamy z kolejną edycją akcji „Zdrowie – nietrudne”, do której zamierzamy zaangażować jeszcze więcej szkół i które nagrodzimy jeszcze większą ilością nagród. Dzięki nim  trwanie w zdrowych nawykach będzie jeszcze łatwiejsze – uzasadnia Angela Mika z Rady Fundacji.

Powstawanie i powodzenie takich projektów ma duże znaczenie dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Promocja aktywnego stylu życia i zdrowej zbilansowanej diety na pewno wyjdzie wszystkim na zdrowie.

Portal-zdrowia.pl

Learn More →

Dodaj komentarz