choroby płuc Archiwum

Papierosy zabijają przynajmniej 67 tys. osób rocznie

Co roku z powodu chorób odtytoniowych umiera 67 tys. osób w Polsce. Niestety ze względu na gwałtowny proces starzenia się społeczeństwa w Europie, szacuje się, że liczba osób cierpiących na choroby płuc będzie stale rosnąć. Wiek stanowi bowiem, obok palenia tytoniu, główny czynnik ryzyka zachorowalności. 86 proc. przedwczesnych zgonów w Europie jest spowodowanych przez choroby