Kodeks Przejrzystości – transparentna współpraca dla dobra pacjentów i rozwoju medycyny

Zgodnie z Kodeksem Przejrzystości pomiędzy 27 a 30 czerwca br. 32 innowacyjne firmy farmaceutyczne opublikowały raporty dotyczące zakresu i wartości współpracy ze środowiskiem medycznym. Z zaprezentowanego przez INFARMĘ podsumowania wynika, że głównym obszarem współpracy są badania kliniczne. Na ten cel innowacyjna branża farmaceutyczna przeznaczyła 300 mln złotych, reinwestując tym samym znaczną część swoich przychodów. W przypadku pozostałych środków 53% świadczeń związanych jest z organizacją wydarzeń naukowych lub udziałem w nich przedstawicieli zawodów medycznych. Wszystkie zaprezentowane dane obejmują rok 2015.

Kodeks Przejrzystości to część europejskiego projektu, którego celem jest zwiększenie transparentności współpracy innowacyjnych firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym. Został przygotowany przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), którą w Polsce reprezentuje INFARMA. Zapisy Kodeksu respektują 33 stowarzyszenia należące do EFPIA i ich firmy członkowskie.

1 lipca INFARMA podsumowała pierwszy rok obowiązywania Kodeksu Przejrzystości w Polsce. Ta pionierska inicjatywa umożliwia zaprezentowanie opinii publicznej informacji dotyczących wartości i zakresu współpracy innowacyjnej branży farmaceutycznej ze środowiskiem medycznym. Podnosząc poziom wiedzy na temat tej współpracy, Kodeks przyczynia się do poprawy wzajemnego zaufania pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia.

Ciężar postępu w medycynie spoczywa dziś w ogromnym stopniu na barkach innowacyjnych firm farmaceutycznych. Bez współpracy z lekarzami byłby on jednak niemożliwy. Dlatego społeczeństwo musi wiedzieć, jaki jest zakres i wartość tej współpracy, zarówno w wymiarze finansowym, jak i niefinansowym. Dzięki Kodeksowi Przejrzystości od 2016 roku informacje na temat współpracy innowacyjnych firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym będą przejrzyste i publicznie dostępne. Wierzę, że przyczyni się to do budowy wzajemnego zaufania – powiedziała Dorota Hryniewiecka-Firlej, prezes zarządu INFARMY.

Z przygotowanej przez INFARMĘ analizy raportów opublikowanych przez 32 sygnatariuszy Kodeksu Przejrzystości wynika, że w roku 2015 firmy te przeznaczyły w sumie 623 mln złotych na realizację badań klinicznych oraz inne formy współpracy ze środowiskiem medycznym. Kwota ta przedstawiona jest w podziale na trzy kategorie: świadczenia na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych, organizacji ochrony zdrowia oraz na działalność badawczo-rozwojową. 63% wszystkich środków, tj. 395 mln złotych, związanych jest ze współpracą w ramach ostatniej kategorii, obejmującej wynagrodzenia zarówno dla badaczy, jak i ośrodków, w których realizowane są badania kliniczne. Dane te wskazują na skalę inwestycji branży w innowacyjną gospodarkę, ale przede wszystkim obrazują kluczową rolę lekarzy w procesie tworzenia nowoczesnych i skutecznych terapii.

Wkład innowacyjnych firm farmaceutycznych w podnoszenie wiedzy lekarzy wyraźnie widać analizując zakres współpracy branży z organizacjami ochrony zdrowia i przedstawicielami zawodów medycznych. Jak wynika z raportów, obejmuje ona przede wszystkim organizację lub udział w wydarzeniach naukowych i edukacyjnych. Te aktywności stanowią 20% wszystkich świadczeń na rzecz środowiska medycznego. Pozostałe obszary kooperacji, służące wzajemnej, bezpośredniej wymianie wiedzy i doświadczeń – takie jak prowadzenie wykładów, przygotowanie analiz medycznych, udział w radach naukowych i doradczych – obejmują łączne świadczenia o wartości 59 mln złotych. Stanowi to 9% wszystkich środków przekazanych na rzecz środowiska medycznego. Darowizny na rzecz organizacji ochrony zdrowia przekazane przez firmy farmaceutyczne to ponad 52 mln złotych. W zdecydowanej większości mają one postać leków lub finansowania badań diagnostycznych.

Istotnym elementem Kodeksu Przejrzystości jest umożliwienie opinii publicznej poznania wartości i zakresu współpracy, ale także zaprezentowanie jej w sposób możliwie transparentny. Służy temu możliwość przypisania świadczeń do indywidualnych lekarzy, pielęgniarek czy farmaceutów. Zgodnie z Kodeksem, oraz obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi ochrony danych osobowych, taka publikacja wymaga zgody lekarza. W pierwszym roku obowiązywania Kodeksu udzieliło jej aż 22% przedstawicieli zawodów medycznych, przy średniej wartości świadczeń w wysokości 2772 złotych. W przypadku organizacji ochrony zdrowia – a zatem towarzystw naukowych czy szpitali – wartości te wynoszą odpowiednio 70% i 32 514 złotych.

Potrzebę wprowadzenia inicjatywy zwiększającej przejrzystość współpracy potwierdza badanie opinii publicznej przeprowadzone przez Millward Brown. Wynika z niego, że choć 88% Polaków ma świadomość współpracy lekarzy z firmami farmaceutycznymi, to wiedza na temat jej zakresu nie jest pełna. Co piąty Polak nie jest w stanie powiedzieć, na czym ona dokładnie polega. Odpowiednio 71% i 79% badanych zgadza się z opinią, że współpraca lekarzy i firm farmaceutycznych umożliwia tworzenie nowych terapii oraz udział w konferencjach naukowych, które poszerzają ich wiedzę. Jednocześnie 4 na 5 respondentów uważa, że lekarze częściej przepisują leki tych firm, z którymi współpracują. W efekcie 44% ankietowanych deklaruje brak zaufania do tych relacji, natomiast 49% twierdzi, że są one dla pacjentów korzystne. Nie może zatem dziwić, że ponad połowa Polaków wyraża zainteresowanie danymi opublikowanymi na podstawie Kodeksu Przejrzystości, 66% pozytywnie ocenia tę inicjatywę, a co trzeci badany jest przekonany, że zwiększy ona zaufanie zarówno do lekarzy, jak i firm farmaceutycznych.

Zdaniem Richarda Bergströma, dyrektora generalnego Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA):  Większa przejrzystość, która jest wynikiem upublicznienia informacji na temat świadczeń przekazywanych na rzecz środowiska medycznego, jest korzystna dla wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia, włącznie z przedstawicielami zawodów medycznych. Kiedy firmy farmaceutyczne prowadzą badania, opracowują i wprowadzają nowe leki do praktyki klinicznej, wymaga to udziału przedstawicieli zawodów medycznych i organizacji ochrony zdrowia. Dzięki Kodeksowi Przejrzystości opinia publiczna zrozumie, jak istotna jest ta współpraca.

Informacje o Kodeksie Przejrzystości i lista firm, które go przyjęły znajdują się na stronie internetowej www.kodesksprzejrzystosci.pl. Europejski wymiar Kodeksu można poznać odwiedzając stronę internetową EFPIA: www.transparency.efpia.eu.

843 komentarze to “Kodeks Przejrzystości – transparentna współpraca dla dobra pacjentów i rozwoju medycyny”
 1. gamefly 3 maja 2019
 2. gamefly 3 maja 2019
 3. gamefly free trial 4 maja 2019
 4. gamefly 5 maja 2019
 5. minecraft for free 7 maja 2019
 6. Gracie 7 maja 2019
 7. g 10 maja 2019
 8. g 11 maja 2019
 9. g 13 maja 2019
 10. minecraft download pc 14 maja 2019
 11. http://tinyurl.com/ 14 maja 2019
 12. Karin 15 maja 2019
 13. Darwin 15 maja 2019
 14. minecraft download 15 maja 2019
 15. Nichol 15 maja 2019
 16. Delmar 15 maja 2019
 17. Cruz 16 maja 2019
 18. Angel 16 maja 2019
 19. tinyurl.com 16 maja 2019
 20. tinyurl.com 16 maja 2019
 21. minecraft for free 16 maja 2019
 22. Bennett 17 maja 2019
 23. tinyurl.com 17 maja 2019
 24. Mathias 17 maja 2019
 25. Beulah 17 maja 2019
 26. tinyurl.com 17 maja 2019
 27. Swen 18 maja 2019
 28. Victoria 18 maja 2019
 29. Lori 18 maja 2019
 30. http://tinyurl.com/ 18 maja 2019
 31. Mercedes 19 maja 2019
 32. Franchesca 19 maja 2019
 33. Philip 20 maja 2019
 34. tinyurl.com 20 maja 2019
 35. cuturls.eu 21 maja 2019
 36. tinyurl.com 21 maja 2019
 37. Jarred 21 maja 2019
 38. boesch-web.ch 21 maja 2019
 39. Ursula 21 maja 2019
 40. tinyurl.com 21 maja 2019
 41. http://skrun.ch 22 maja 2019
 42. Sunny 22 maja 2019
 43. tinyurl.com 22 maja 2019
 44. Dan 22 maja 2019
 45. Margherita 22 maja 2019
 46. http://urlky.com/g87y 22 maja 2019
 47. Blaine 23 maja 2019
 48. Charity 24 maja 2019
 49. Mathias 24 maja 2019
 50. Iona 25 maja 2019
 51. Christen 25 maja 2019
 52. Millard 26 maja 2019
 53. Luciana 26 maja 2019
 54. tinyurl.com 26 maja 2019
 55. Francine 26 maja 2019
 56. tinyurl.com 27 maja 2019
 57. tinyurl.com 27 maja 2019
 58. slimex365.com 27 maja 2019
 59. Banco Paulista SA 27 maja 2019
 60. Banco Paulista SA 29 maja 2019
 61. 1borsa.com 29 maja 2019
 62. Kristan 29 maja 2019
 63. gamefly free trial 29 maja 2019
 64. tinyurl.com 30 maja 2019
 65. http://tinyurl.com 30 maja 2019
 66. tinyurl.com 30 maja 2019
 67. tinyurl.com 31 maja 2019
 68. Renan Batista 31 maja 2019
 69. Rodrigo Branco 31 maja 2019
 70. http://tinyurl.com 31 maja 2019
 71. bogazicitente.com 31 maja 2019
 72. indir.in 31 maja 2019
 73. Ted 31 maja 2019
 74. Todd 31 maja 2019
 75. Renato Franchi Filho 1 czerwca 2019
 76. gamefly free trial 1 czerwca 2019
 77. Banco Paulista SA 1 czerwca 2019
 78. tinyurl.com 1 czerwca 2019
 79. gamefly free trial 1 czerwca 2019
 80. fla.kr 1 czerwca 2019
 81. http://skrun.ch/ihPd8mA 1 czerwca 2019
 82. Daniel Dantas 2 czerwca 2019
 83. gamefly free trial 2 czerwca 2019
 84. jtayl.me 2 czerwca 2019
 85. Luiz Gastão Bittencourt 2 czerwca 2019
 86. gamefly free trial 2 czerwca 2019
 87. tinyurl.com 2 czerwca 2019
 88. gamefly free trial 2 czerwca 2019
 89. Tammi 3 czerwca 2019
 90. Edward 3 czerwca 2019
 91. Coleman 3 czerwca 2019
 92. gamefly free trial 3 czerwca 2019
 93. gamefly free trial 3 czerwca 2019
 94. Renato Franchi 3 czerwca 2019
 95. Kléber Leite 4 czerwca 2019
 96. Candice 4 czerwca 2019
 97. Daniel Dantas 4 czerwca 2019
 98. Kléber Leite 4 czerwca 2019
 99. gamefly free trial 4 czerwca 2019
 100. tinyurl.com 5 czerwca 2019
 101. tinyurl.com 5 czerwca 2019
 102. Grupo Coral 5 czerwca 2019
 103. tinyurl.com 5 czerwca 2019
 104. tinyurl.com 5 czerwca 2019
 105. Lucy 6 czerwca 2019
 106. Willis 6 czerwca 2019
 107. gamefly free trial 6 czerwca 2019
 108. Mac 6 czerwca 2019
 109. tinyurl.com 6 czerwca 2019
 110. Ahmed 6 czerwca 2019
 111. https://tinyurl.com/ 6 czerwca 2019
 112. gamefly free trial 6 czerwca 2019
 113. Umanizzare 7 czerwca 2019
 114. Lois 7 czerwca 2019
 115. Jacqueline 7 czerwca 2019
 116. ps4 best games 8 czerwca 2019
 117. Astra Investimentos 8 czerwca 2019
 118. Foster 8 czerwca 2019
 119. Cristina Boner 8 czerwca 2019
 120. tinyurl.com 9 czerwca 2019
 121. Lukas 9 czerwca 2019
 122. http://tinyurl.com/ 9 czerwca 2019
 123. Kléber Leite 10 czerwca 2019
 124. tinyurl.com 10 czerwca 2019
 125. tinyurl.com 11 czerwca 2019
 126. http://tinyurl.com/ 11 czerwca 2019
 127. Catharine 11 czerwca 2019
 128. Cristina Boner 12 czerwca 2019
 129. Umanizzare 14 czerwca 2019
 130. Daniel Vesely 14 czerwca 2019
 131. Grupo Coral 14 czerwca 2019
 132. Esta Arevalo 16 czerwca 2019
 133. quest bars 16 czerwca 2019
 134. quest bars cheap 17 czerwca 2019
 135. Gilbert 17 czerwca 2019
 136. http://tinyurl.com/yyu6cghv 18 czerwca 2019
 137. tinyurl.com 18 czerwca 2019
 138. tinyurl.com 18 czerwca 2019
 139. tinyurl.com 18 czerwca 2019
 140. tinyurl.com 18 czerwca 2019
 141. Barb 19 czerwca 2019
 142. http://tinyurl.com/y28hqy6d 19 czerwca 2019
 143. tinyurl.com 21 czerwca 2019
 144. tinyurl.com 21 czerwca 2019
 145. plenty of fish dating site 22 czerwca 2019
 146. ig 28 czerwca 2019
 147. Moshe 3 lipca 2019
 148. Dario 3 lipca 2019
 149. Elena 3 lipca 2019
 150. Dustin 3 lipca 2019
 151. Shawnee 3 lipca 2019
 152. Yolanda 3 lipca 2019
 153. Shellie 3 lipca 2019
 154. Shanice 3 lipca 2019
 155. Lorena 3 lipca 2019
 156. Ramonita 4 lipca 2019
 157. Carmen 4 lipca 2019
 158. Iesha 4 lipca 2019
 159. Fae 5 lipca 2019
 160. Madge 5 lipca 2019
 161. Geraldine 5 lipca 2019
 162. Elvira 5 lipca 2019
 163. Latoya 5 lipca 2019
 164. Kandis 5 lipca 2019
 165. Wilson 5 lipca 2019
 166. Marcella 5 lipca 2019
 167. Jani 5 lipca 2019
 168. Christen 5 lipca 2019
 169. Lamar 5 lipca 2019
 170. Christena 6 lipca 2019
 171. Jackson 6 lipca 2019
 172. Mathias 6 lipca 2019
 173. Kerry 6 lipca 2019
 174. Hortense 6 lipca 2019
 175. Rudolph 6 lipca 2019
 176. Christa 6 lipca 2019
 177. Kristy 6 lipca 2019
 178. Kendrick 6 lipca 2019
 179. Rayford 6 lipca 2019
 180. Debora 6 lipca 2019
 181. Kristy 6 lipca 2019
 182. Meri 6 lipca 2019
 183. Isaac 6 lipca 2019
 184. Charlotte 6 lipca 2019
 185. Christiane 6 lipca 2019
 186. Josie 6 lipca 2019
 187. Tamera 6 lipca 2019
 188. Kit 7 lipca 2019
 189. Hermine 7 lipca 2019
 190. Paulette 7 lipca 2019
 191. Starla 7 lipca 2019
 192. Dee 7 lipca 2019
 193. Norma 7 lipca 2019
 194. Angelina 7 lipca 2019
 195. Octavio 7 lipca 2019
 196. Barbra 7 lipca 2019
 197. Christopher 7 lipca 2019
 198. Jannie 7 lipca 2019
 199. Alex 7 lipca 2019
 200. Isidra 7 lipca 2019
 201. Brittny 8 lipca 2019
 202. Nicolas 8 lipca 2019
 203. Katlyn 8 lipca 2019
 204. Virgilio 8 lipca 2019
 205. Ernest 8 lipca 2019
 206. Merrill 8 lipca 2019
 207. Jocelyn 8 lipca 2019
 208. Todd 8 lipca 2019
 209. Breanna 8 lipca 2019
 210. Mammie 8 lipca 2019
 211. Ona 8 lipca 2019
 212. Marilynn 8 lipca 2019
 213. Deanne 8 lipca 2019
 214. Antonetta 9 lipca 2019
 215. Stormy 9 lipca 2019
 216. Therese 9 lipca 2019
 217. Priscilla 9 lipca 2019
 218. Leonie 9 lipca 2019
 219. Shiela 9 lipca 2019
 220. Edmund 9 lipca 2019
 221. Damian 9 lipca 2019
 222. Andreas 9 lipca 2019
 223. Benny 9 lipca 2019
 224. Tracey 9 lipca 2019
 225. Caitlin 9 lipca 2019
 226. Irish 10 lipca 2019
 227. Mohammed 10 lipca 2019
 228. Toby 10 lipca 2019
 229. Valarie 10 lipca 2019
 230. Susie 10 lipca 2019
 231. Magnolia 10 lipca 2019
 232. Adam 10 lipca 2019
 233. Dwight 10 lipca 2019
 234. Finn 10 lipca 2019
 235. Lashunda 10 lipca 2019
 236. Sadye 10 lipca 2019
 237. Dana 10 lipca 2019
 238. Siobhan 10 lipca 2019
 239. Shella 10 lipca 2019
 240. Jacques 10 lipca 2019
 241. Son 10 lipca 2019
 242. Jeanett 10 lipca 2019
 243. Russell 11 lipca 2019
 244. quest bars 11 lipca 2019
 245. Marty 11 lipca 2019
 246. Daryl 11 lipca 2019
 247. Rachele 11 lipca 2019
 248. Wolfgang 11 lipca 2019
 249. Irving 11 lipca 2019
 250. Gilberto 11 lipca 2019
 251. Pearline 11 lipca 2019
 252. Aleisha 11 lipca 2019
 253. Norma 11 lipca 2019
 254. Brad 11 lipca 2019
 255. Alycia 11 lipca 2019
 256. Broderick 11 lipca 2019
 257. Marita 11 lipca 2019
 258. Christal 11 lipca 2019
 259. Murray 11 lipca 2019
 260. Arden 12 lipca 2019
 261. Laurinda 12 lipca 2019
 262. Carlos 12 lipca 2019
 263. Nannette 12 lipca 2019
 264. Jaime 12 lipca 2019
 265. Terence 12 lipca 2019
 266. Norine 12 lipca 2019
 267. Leora 12 lipca 2019
 268. Georgia 12 lipca 2019
 269. Winfred 12 lipca 2019
 270. August 12 lipca 2019
 271. Monte 12 lipca 2019
 272. Janie 12 lipca 2019
 273. Buck 12 lipca 2019
 274. Simone 12 lipca 2019
 275. Teresa 12 lipca 2019
 276. Brayden 12 lipca 2019
 277. Sheri 12 lipca 2019
 278. Bonita 12 lipca 2019
 279. Mohammad 12 lipca 2019
 280. Chet 13 lipca 2019
 281. Milan 13 lipca 2019
 282. Maureen 13 lipca 2019
 283. Bonny 13 lipca 2019
 284. Elane 13 lipca 2019
 285. Genevieve 13 lipca 2019
 286. Concepcion 13 lipca 2019
 287. Elmer 13 lipca 2019
 288. Ernestine 13 lipca 2019
 289. Shelton 13 lipca 2019
 290. Mario 13 lipca 2019
 291. Cheryl 13 lipca 2019
 292. Isaac 13 lipca 2019
 293. Koby 13 lipca 2019
 294. Shaunte 14 lipca 2019
 295. Cathleen 14 lipca 2019
 296. Jocelyn 14 lipca 2019
 297. Beatrice 14 lipca 2019
 298. Sean 14 lipca 2019
 299. Eula 14 lipca 2019
 300. Eduardo 14 lipca 2019
 301. Carrie 14 lipca 2019
 302. Justina 14 lipca 2019
 303. Leonora 14 lipca 2019
 304. Bernd 14 lipca 2019
 305. Kandy 14 lipca 2019
 306. Dewitt 14 lipca 2019
 307. Selena 15 lipca 2019
 308. Ferne 15 lipca 2019
 309. Donnell 15 lipca 2019
 310. German 15 lipca 2019
 311. Syreeta 15 lipca 2019
 312. Mitchell 15 lipca 2019
 313. Earnestine 15 lipca 2019
 314. Clarita 15 lipca 2019
 315. Julianne 15 lipca 2019
 316. Pete 15 lipca 2019
 317. Julio 15 lipca 2019
 318. Edward 15 lipca 2019
 319. Mark 15 lipca 2019
 320. Katie 15 lipca 2019
 321. Mackenzie 15 lipca 2019
 322. Fermin 16 lipca 2019
 323. Lavonne 16 lipca 2019
 324. Moises 16 lipca 2019
 325. Novella 16 lipca 2019
 326. Cora 16 lipca 2019
 327. Maggie 16 lipca 2019
 328. Hannah 16 lipca 2019
 329. Suzette 16 lipca 2019
 330. Charla 16 lipca 2019
 331. Kris 16 lipca 2019
 332. Ashli 16 lipca 2019
 333. Stephan 16 lipca 2019
 334. Tammy 16 lipca 2019
 335. Dominic 16 lipca 2019
 336. Dawna 16 lipca 2019
 337. Miles 16 lipca 2019
 338. Irma 16 lipca 2019
 339. Doug 16 lipca 2019
 340. Rebbeca 17 lipca 2019
 341. Scarlett 17 lipca 2019
 342. Del 17 lipca 2019
 343. Sherrie 17 lipca 2019
 344. Olen 17 lipca 2019
 345. Shannon 17 lipca 2019
 346. Allie 17 lipca 2019
 347. Ngan 17 lipca 2019
 348. Ignacio 17 lipca 2019
 349. Clinton 17 lipca 2019
 350. Kari 17 lipca 2019
 351. Rex 17 lipca 2019
 352. Cornelius 17 lipca 2019
 353. Monroe 17 lipca 2019
 354. Louanne 17 lipca 2019
 355. Isla 17 lipca 2019
 356. Kindra 17 lipca 2019
 357. Deanne 17 lipca 2019
 358. Krystle 17 lipca 2019
 359. Flynn 18 lipca 2019
 360. Christopher 18 lipca 2019
 361. Stacie 18 lipca 2019
 362. Nilda 18 lipca 2019
 363. Charolette 18 lipca 2019
 364. Sandra 18 lipca 2019
 365. Rudy 18 lipca 2019
 366. Ron 18 lipca 2019
 367. Chi 18 lipca 2019
 368. Tamara 18 lipca 2019
 369. Otis 18 lipca 2019
 370. Raquel 18 lipca 2019
 371. Carina 18 lipca 2019
 372. Flynn 18 lipca 2019
 373. Wilma 18 lipca 2019
 374. Dewey 18 lipca 2019
 375. Klara 18 lipca 2019
 376. Ilene 18 lipca 2019
 377. Mervin 18 lipca 2019
 378. Rosalyn 18 lipca 2019
 379. Della 18 lipca 2019
 380. Frederic 19 lipca 2019
 381. Alphonso 19 lipca 2019
 382. Michelle 19 lipca 2019
 383. Claude 19 lipca 2019
 384. Faith 19 lipca 2019
 385. Arnoldo 19 lipca 2019
 386. Dieter 19 lipca 2019
 387. Alica 19 lipca 2019
 388. Nida 19 lipca 2019
 389. Anton 19 lipca 2019
 390. Phillipp 19 lipca 2019
 391. Elma 19 lipca 2019
 392. Floyd 19 lipca 2019
 393. Rick 19 lipca 2019
 394. Betsy 19 lipca 2019
 395. Thurman 19 lipca 2019
 396. Ricky 19 lipca 2019
 397. Louella 19 lipca 2019
 398. Alecia 19 lipca 2019
 399. Margarita 19 lipca 2019
 400. Leesa 19 lipca 2019
 401. Amos 19 lipca 2019
 402. Mose 19 lipca 2019
 403. Kirk 19 lipca 2019
 404. Lashay 19 lipca 2019
 405. Delphia 20 lipca 2019
 406. Fae 20 lipca 2019
 407. Leroy 20 lipca 2019
 408. Marcela 20 lipca 2019
 409. Nicki 20 lipca 2019
 410. Junko 20 lipca 2019
 411. Lonnie 20 lipca 2019
 412. Bud 20 lipca 2019
 413. Jamel 20 lipca 2019
 414. Carrol 20 lipca 2019
 415. Lakeisha 20 lipca 2019
 416. Rene 20 lipca 2019
 417. Alfred 20 lipca 2019
 418. Keith 20 lipca 2019
 419. Amee 21 lipca 2019
 420. Chance 21 lipca 2019
 421. Alton 21 lipca 2019
 422. Fanny 21 lipca 2019
 423. Mckenzie 21 lipca 2019
 424. Daniella 21 lipca 2019
 425. Kristopher 21 lipca 2019
 426. Del 21 lipca 2019
 427. Chester 21 lipca 2019
 428. Jung 21 lipca 2019
 429. Ona 21 lipca 2019
 430. Grant 21 lipca 2019
 431. Ron 22 lipca 2019
 432. Mei 22 lipca 2019
 433. Phillip 22 lipca 2019
 434. Lila 22 lipca 2019
 435. Kennith 22 lipca 2019
 436. Sharyn 22 lipca 2019
 437. Josh 22 lipca 2019
 438. Lamar 22 lipca 2019
 439. Jared 22 lipca 2019
 440. Noble 22 lipca 2019
 441. Edith 22 lipca 2019
 442. Reina 22 lipca 2019
 443. natalielise 22 lipca 2019
 444. Chana 22 lipca 2019
 445. Reuben 22 lipca 2019
 446. Antje 23 lipca 2019
 447. Dessie 23 lipca 2019
 448. Caryn 23 lipca 2019
 449. Nelle 23 lipca 2019
 450. Lillie 23 lipca 2019
 451. Ivory 23 lipca 2019
 452. Jared 23 lipca 2019
 453. Izetta 23 lipca 2019
 454. Otis 24 lipca 2019
 455. Hassan 24 lipca 2019
 456. Zella 24 lipca 2019
 457. Karolyn 24 lipca 2019
 458. Howard 24 lipca 2019
 459. Robert 24 lipca 2019
 460. Mattie 24 lipca 2019
 461. Kiera 24 lipca 2019
 462. Estelle 24 lipca 2019
 463. Cortez 24 lipca 2019
 464. Betsey 25 lipca 2019
 465. Leland 25 lipca 2019
 466. wholesale hemp buds 25 lipca 2019
 467. Yvonne 25 lipca 2019
 468. Maximilian 25 lipca 2019
 469. Iris 25 lipca 2019
 470. Gale 25 lipca 2019
 471. Latrice 25 lipca 2019
 472. Hollie 25 lipca 2019
 473. Roxana 26 lipca 2019
 474. Shoshana 26 lipca 2019
 475. smore.com 26 lipca 2019
 476. Roslyn 26 lipca 2019
 477. Michaela 26 lipca 2019
 478. Bertie 26 lipca 2019
 479. Millard 26 lipca 2019
 480. Yvette 26 lipca 2019
 481. Thao 26 lipca 2019
 482. Chas 26 lipca 2019
 483. Yvonne 26 lipca 2019
 484. Kiera 27 lipca 2019
 485. dating site 31 lipca 2019
 486. plenty of fish 1 sierpnia 2019
 487. dating site 2 sierpnia 2019
 488. plenty of fish dating site 13 sierpnia 2019
 489. plenty of fish dating site 14 sierpnia 2019
 490. viagra generico 14 sierpnia 2019
 491. comprar cialis 15 sierpnia 2019
 492. descargar facebook 18 sierpnia 2019
 493. minecraft games 19 sierpnia 2019
 494. Badosa 22 sierpnia 2019
 495. target market analysis 23 sierpnia 2019
 496. quest bars cheap 23 sierpnia 2019
 497. quest bars cheap 24 sierpnia 2019
 498. quest bars cheap 24 sierpnia 2019
 499. quest bars cheap 24 sierpnia 2019
 500. Martina 27 sierpnia 2019
 501. Kathaleen 28 sierpnia 2019
 502. Ulrich 28 sierpnia 2019
 503. Nannette 28 sierpnia 2019
 504. minecraft games 3 września 2019
 505. minecraft games 4 września 2019
 506. quest bars cheap 7 września 2019
 507. quest bars cheap 8 września 2019
 508. artículos médicos 16 września 2019
 509. minecraft games 16 września 2019
 510. minecraft games 16 września 2019
 511. More Help 16 września 2019
 512. check here 17 września 2019
 513. minecraft games 18 września 2019
 514. John Deere Technical Manuals 24 września 2019
 515. John Deere Repair Manuals 24 września 2019
 516. minecraft games 25 września 2019
 517. quest bars cheap 28 września 2019
 518. health and fitness 28 września 2019
 519. health and fitness 28 września 2019
 520. health and fitness 28 września 2019
 521. health and fitness 29 września 2019
 522. health and fitness 29 września 2019
 523. health and fitness 29 września 2019
 524. health and fitness 29 września 2019
 525. health and fitness 29 września 2019
 526. health and fitness 29 września 2019
 527. health and fitness 29 września 2019
 528. health and fitness 29 września 2019
 529. health and fitness 30 września 2019
 530. health and fitness 30 września 2019
 531. health and fitness 30 września 2019
 532. health and fitness 30 września 2019
 533. health and fitness 30 września 2019
 534. health and fitness 30 września 2019
 535. health and fitness 30 września 2019
 536. health and fitness 30 września 2019
 537. health and fitness 30 września 2019
 538. health and fitness 30 września 2019
 539. health and fitness 30 września 2019
 540. Technology and Computer 30 września 2019
 541. health and fitness 1 października 2019
 542. health and fitness 1 października 2019
 543. Technology and Computer 1 października 2019
 544. health and fitness 1 października 2019
 545. health and fitness 1 października 2019
 546. health and fitness 1 października 2019
 547. health and fitness 1 października 2019
 548. health and fitness 1 października 2019
 549. Baby and Parenting 1 października 2019
 550. health and fitness 1 października 2019
 551. health and fitness 1 października 2019
 552. Business & Finance 1 października 2019
 553. health and fitness 1 października 2019
 554. Business & Finance 1 października 2019
 555. Business & Finance 1 października 2019
 556. House Search 1 października 2019
 557. Technology and Computer 1 października 2019
 558. health and fitness 1 października 2019
 559. health and fitness 1 października 2019
 560. Technology and Computer 1 października 2019
 561. health and fitness 1 października 2019
 562. health and fitness 1 października 2019
 563. health and fitness 1 października 2019
 564. health and fitness 1 października 2019
 565. viagra genérico 1 października 2019
 566. health and fitness 1 października 2019
 567. Ilene 2 października 2019
 568. www.explicollc.com 2 października 2019
 569. health and fitness 2 października 2019
 570. health and fitness 2 października 2019
 571. health and fitness 2 października 2019
 572. health and fitness 2 października 2019
 573. health and fitness 2 października 2019
 574. health and fitness 2 października 2019
 575. health and fitness 2 października 2019
 576. forum.neappserver.com 2 października 2019
 577. health and fitness 2 października 2019
 578. Lashay 2 października 2019
 579. health and fitness 2 października 2019
 580. health and fitness 2 października 2019
 581. health and fitness 2 października 2019
 582. health and fitness 2 października 2019
 583. health and fitness 2 października 2019
 584. health and fitness 2 października 2019
 585. health and fitness 2 października 2019
 586. health and fitness 3 października 2019
 587. health and fitness 3 października 2019
 588. health and fitness 3 października 2019
 589. health and fitness 3 października 2019
 590. health and fitness 3 października 2019
 591. Rosella 3 października 2019
 592. health and fitness 3 października 2019
 593. health and fitness 3 października 2019
 594. health and fitness 3 października 2019
 595. health and fitness 3 października 2019
 596. health and fitness 3 października 2019
 597. health and fitness 3 października 2019
 598. health and fitness 3 października 2019
 599. web site 3 października 2019
 600. health and fitness 3 października 2019
 601. health and fitness 4 października 2019
 602. http://www.bstcredit.com.sg 4 października 2019
 603. Business & Finance 4 października 2019
 604. Business & Finance 4 października 2019
 605. Business & Finance 4 października 2019
 606. Business & Finance 4 października 2019
 607. Business & Finance 4 października 2019
 608. computer programming 5 października 2019
 609. korean fashion 6 października 2019
 610. puma product 6 października 2019
 611. america trip 6 października 2019
 612. kids health 6 października 2019
 613. health and fitness 6 października 2019
 614. Business Communication 6 października 2019
 615. health and fitness 6 października 2019
 616. health and fitness 6 października 2019
 617. health and fitness 6 października 2019
 618. australia trip 6 października 2019
 619. street art 6 października 2019
 620. technology research 6 października 2019
 621. recreation & park 6 października 2019
 622. artist 6 października 2019
 623. health and fitness 6 października 2019
 624. health and fitness 6 października 2019
 625. health and fitness 6 października 2019
 626. health and fitness 6 października 2019
 627. health and fitness 6 października 2019
 628. health and fitness 7 października 2019
 629. health and fitness 7 października 2019
 630. health and fitness 7 października 2019
 631. health and fitness 7 października 2019
 632. health and fitness 7 października 2019
 633. health and fitness 7 października 2019
 634. european cuisine 7 października 2019
 635. public health 7 października 2019
 636. protein for sport 7 października 2019
 637. bathroom remodel 7 października 2019
 638. health and fitness 7 października 2019
 639. public health 7 października 2019
 640. sports games 7 października 2019
 641. home improvement loans 7 października 2019
 642. health and fitness 7 października 2019
 643. criminal law 7 października 2019
 644. improved sex stamina 7 października 2019
 645. health and fitness 7 października 2019
 646. health and fitness 7 października 2019
 647. health and fitness 7 października 2019
 648. Business & Finance 7 października 2019
 649. health and fitness 7 października 2019
 650. Business & Finance 7 października 2019
 651. health and fitness 7 października 2019
 652. Business & Finance 7 października 2019
 653. health and fitness 7 października 2019
 654. health and fitness 7 października 2019
 655. health and fitness 7 października 2019
 656. health and fitness 7 października 2019
 657. travel advisor 7 października 2019
 658. commercial house 7 października 2019
 659. performing art 7 października 2019
 660. artist 8 października 2019
 661. health and fitness 8 października 2019
 662. cooking 8 października 2019